Tjenester

Frihet og

fleksibilitet

Våre tjenester

Kartlegging av behov/ønsker

Vi hjelper kunden med å finne de beste løsningene for deres bedrift, ut fra deres behov, ønsker og rutiner.

Rådgivning og tilpassing

Tilpassning av systemet til arbeidssituason, dokumentflyt og sikkerhet, samt administrasjon rundt deling og lagring av dokumenter.

Installasjon og konfigurasjon

Oppsett på ulike platformer og enheter. Tilpassning av maler, templates og annet for å dekke kundens behov.

Opplæring og brukerstøtte

Vi står for opplæring og brukerstøtte i alt fra kartlegging til drift av systemer.

KOM I KONTAKT MED OSS

Følg oss på sosiale medier

Infinity Advocates

0 (111) 222 333 44 55